Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
image
image
image
image

Srednjenaponski sklopni blokovi

Srednjenaponski sklopni blok (BVK) je metalom oklopljeno, zrakom izolirano postrojenje za unutrašnju montažu. Odjeljci u poljima međusobno su odijeljeni metalnim pregradama, a dijelovi pod naponom nalaze se u zraku. Postrojenje je modularno…

Niskonaponski sklopni blokovi

Sklopni blok modularne i fiksne izvedbe do 5000A, Grupni motorski upuštači (MCC) fiksne izvedbe do 3200A, Grupni motorski upuštači (MCC) izvlačive izvedbe do 3200A, Sklopni blokovi za upuštanje i regulaciju…

Uređaji i oprema za plovne objekte

Glavne sklopne ploče napona do 1kV, 6300A (fiksnim i odvojivim grupama), Pomoćne sklopne ploče napona do 1kV, 3200A (fiksnim i odvojivim grupama), Grupni motorski upuštači (MCC) napona do 1kV, 5000A…

Vanjska montaža, remont i usluge

Isporuka, montaža, ispitivanje, puštanje u pogon, remont: transformatorskih stanica i sklopnih postrojenja 35/10(20)/0,4kV, industrijskih objekata, dizaličnih i transportnih postrojenja, vodoopskrbnih objekata, objekata cestogradnje, bolnica, hotelsko-turističkih objekata, sportskih objekata, plovnih objekata.…

img
img
img
img

Niskonaponsko sklopno postrojenje - VMK

Glavne sabirnice nalaze se u odjeljku sabirnica u gornjem dijelu ormara. Vertikalne sabirnice spojene su na glavne, za napajanje aparatnih ormara. Uređaj se napaja s okomitih sabirnica koje se nalaze na lijevoj strani i napajaju modul kabela na desnoj strani. Ormari aparata i kabela dostupni su u tri dubine: 325, 650 i 975 mm, tipskih oznaka VMK 3, VMK 6 i VMK 9.

Postrojenje uključuje:

  • aparatne ormare i ormare kabela
  • polja prekidača i rastavljača
  • polja transformatora

 

Glavna obilježja

Izbor montaže
Postrojenje može biti instalirano kao samostojeća jedinica ili uza zid. Za čvršću montažu sklopnih blokova dostupni su čelični profili U6.5.

Izborni položaj aparata
Aparatne grupe mogu biti raspoređene u ormarima prema veličini ili svrsi.

Dodatak
Aparatne skupine mogu se lako zamijeniti, a prazan prostor može se iskoristiti.

Pojednostavljeno planiranje
Svi aparatni ormari imaju istu širinu i visinu. Sve aparatne grupe imaju istu širinu, prilagođenu širini ormara. Visine aparatnih grupa variraju ovisno o veličini i funkciji. U svaku jedinicu smješta se određeni broj modula i vrlo je lako odrediti koliko modularnih aparatnih skupina može biti smješteno unutar jedne jedinice.

 

Tehnički podaci

Standardi
Postrojenje u potpunosti zadovoljava standarde IEC 439 i u skladu je s FIE-nim "Dokumentom 249/1972, Preporuke za numeriranje terminala. Informacije o drugim standardima će se dobiti na zahtjev.

VMK-002 VMK-003

 

Podaci
Kompletan konstrukcijski sustav za sklopni blok i kontrolnu opremu uključuje vrlo veliku količinu komponenti s mnogo parametara koji utječu na tehničke podatke. Dizajn i dimenzije posebne opreme također su pod utjecajem postojećih radnih uvjeta koji su često nepoznati do relativno kasne faze planiranja. Stoga je besmisleno upisivanje u katalog detaljnih informacija svih relevantnih svojstava i uvjeta pod kojima se primjenjuju. To je osnovni razlog zbog kojeg su navedeni samo određeni podatci, sasvim dovoljni da omoguće planiranje i obračun za izradu postrojenja. Dodatne informacije o postrojenju, mogu se uvijek zatražiti i na zahtjev dobiti.

Faktor istovremenosti

Broj izlaznih jedinica Nominalni faktor istovremenosti
prema IEC 61439 klauzula 4.7
2 - 3
4 - 5
6 - 9
10 i više
0.9
0.8
0.7
0.6

Nominalni napon izolacije
Sustav sabirnica 1000V a.c.

Nominalne struje, ukupno
Nazivna toplinska strua, VMK 6 s punim sabirničkim sustavom

Stupanj zaštite prema IP 21
Glavne vodoravne sabirnice 3200A
Okomite sabirnice 2100A
Ako se postave pregrade između vodoravnih sabirnica i dijela ormara s aparatima, nazivna struja se povrh toga smanjuje još za približno 10%
Stupanj zaštite prema IP 53
Vrijednost nazivnih struja smanjuje se još za 20%
U slučaju da su postavljene pregrade, a primijenjena zaštita IP 53, nazivna struja smanjuje se još za približno 30%

Aparati

Prekidači 4000A
Rastavljači 4000A
Sklopke 1000A
Nožasti osigurači 800A
Sklopnici 1200A

Struje kratkog spoja

Na vodoravnom sabirničkom sustavu s maksimalnim brojem sabirnica na VMK6
Vršna podnosiva struja 120kA
Kratkotrajna podnosiva struja 60kArms
Pojačano dodatnim držačem sabirnica
Vršna podnosiva struja 175kA
Kratkotrajna podnosiva struja 85kArms

Podnosiva struja luka
VMK postrojenje je uspješno testirano pri luku trajanja 0.5s. Navedeni testovi nisu još standardizirani.

Zaštite prema IEC 144

Obična verzija, bez brtvi
Samoventilirajući IP 21
S brtvama IP 53
Dodatno IP 54

Osnovne dimenzije postrojenja

Ormari visina
[mm]
širina
[mm]
+bbc
[mm]
dubina
[mm]
VMK 3 2250 600 720 325
VMK 6 2250 600 720 650
VMK 9 2250 600 720 975

+bbc označava širinu ormara + širina okomitih sabirnica
Napomena: Visina ormara za 40M je 1930mm.

Širina susjednih kabelskih ormara, 296, 416 and 536 mm; s bočnim okvirom 328, 448 and 568 mm; Prostor za instalaciju aparata 48M or 40M (M=modul) (1M=40 mm).
Izvedba, podatci i dimenzije podložne su promjeni bez prethodne najave.

 

Opis

VMK-009Aparatni ormari
Širina aparatnih ormara je 600mm (ukupne dimenzije pogledati u tablici ispod). Ormari se sastoje od dva kostura s dva bočna okvira od čeličnih U-profila, koji imaju dva niza rupa na svakoj strani, zatim od dvije donje vezne ploče i dvije gornje vezne ploče.
Na prednjoj strani ormari imaju vrata s bravama, koje se mogu otvarati specijalnim otvaračima (ključevima) ili izvijačem. Svaka aparatna grupa ima normalno svoja vrata.
Stražnja strana ormara može biti otvorena, pokrivena stražnjom pločom ili opremljena vratima. Lijeva strana pokrivena je razdjelnom stijenom od izolacijskog materijala, koja se nalazi s lijeve strane sabirničkog odjeljka. Desna strana je otvorena.

Sabirnički odjeljak
Okomite sabirnice ugrađene su u posebnom odjeljku, koji se nalazi na lijevoj strani ormara. Sabirnički odjeljak sastoji se od bočnog okvira, gornje i donje vezne ploče, te ploča za prednju i stražnju stranu. Pokrovna ploča je zajednička za aparatni ormar i sabirnički odjeljak.

VMK-008Kabelski ormar
Kabelski ormar upotrebljava se za priključak na aparatne grupe, a nalazi se s desne strane aparatnog ormara.
Ako je sklopni blok slobodno postavljen s pristupačnom stražnjom stranom, stražnji prostor aparatnog ormara može se koristiti kao kabelski ormar. Kabeli se tada ne polažu pokraj aparatnih grupa s prednje strane aparatnog ormara.
Kabelski se ormari isporučuju u tri alternativne širine, tako da se mogu prilagoditi broju i veličini kabela koje treba priključiti. Oni se dobavljaju s držačima i dijelovima za pričvršćenje kabela. Bočni okviri susjednih ormara služe za kabelske ormare. Na desni bočni ormar nastavlja se kabelski ormar, smješten s desne strane u nizu ormara.

VMK-006 VMK-007

 

Sustav sabirnica

VMK-004Vodoravne sabirnice
Vodoravne sabirnice smještene su pomoću držača sabirnica u gornjem predjelu ormara.
Najviše do dva paralelna vodiča po fazi mogu se postaviti u VMK3. U VMK6 taj je prostor za četiri paralelna vodiča po fazi, a osim toga, mogu se položiti još i do dva neutralna vodiča. VMK6 je, dakle, prikladan za dva paralelna sustava sabirnica, svaki s dva vodiča po fazi kao VMK3. Rastavljači za pojedine sekcije bloka mogu se ugraditi u sustav vodoravnih sabirnica.

Okomite sabirnice
Okomite sabirnice isporučuju se u četiri dimenzije. One mogu biti primarne, tj. priključene na vodoravne sabirnice, ili sekundarne, odnosno priključene na vodoravne sabirnice preko sklopke (po potrebi u kombinaciji s osiguračima), koja tada predstavlja glavnu sklopku ormara.

Spojevi odvojaka sa sabirnica
Steznici vodiča s čeličnom osnovom i gornjim slojem od bakrene legure služe za priključak odvojaka. Aparatne grupe spajaju se pomoću vijaka i spojnica u kojima su čelični ulošci. U oba se slučaja primjenjuju vijci s metričkim navojem od visokokvalitetnog čelika, čvrstoće na vlak 795N/mm2. Normalno se koriste dvije veličine vijaka, koje imaju jednaki šesterobridni upust u glavi, tako da se mogu pritezati istim ključem (VNM 6-50).
Aparatne grupe pričvršćene su vijcima, koji ne mogu ispasti.

Dozemne i neutralne sabirnice
Dozemna je sabirnica smještena na dnu ormara i pričvršćena ja njegov kostur.
Neutralna sabirnica, koja je izolirana od kostura ormara, može se također postaviti na dnu ormara blizu dozemne sabirnice.
U VMK6 s jednostrukim sustavom sabirnica, mogu se jedna ili dvije neutralne sabirnice postaviti u gornjem predjelu ormara, iza faznih vodiča.
Okomite sabirnice smještene u kabelskom ormaru, spajaju se s dozemnom i neutralnom sabirnicom, te služe za priključak neutralnih i dozemnih vodiča kabela.

Oprema za uzemljenje
Aparatne ploče i aparati uzemljeni su pomoću svojih pričvrsnih vijaka, a vrata preko šarki. Mehanizmi aparata koji se montiraju na izolacijske osnove, uzemljuju se dozemnim vodičima na aparatnu ploču.

FB         LinkedIn       efst